Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Shop for Covers B.V. en de klant. Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met onze leverings- en/of betalingsvoorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het door de klant conformeren aan de daarbij gestelde voorwaarden.

1.2 Shop for Covers B.V. kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Shop for Covers B.V. en de klant waarop Shop for Covers B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3 De aangeboden goederen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en beschreven.

 

2. Prijzen
2.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Shop for Covers B.V. te allen tijde bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
2.2 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van verzending. De kosten voor verzending worden in het menu 'Verzendkosten' en ook in de winkelwagen aangegeven.

 

3. Betaling
3.1 Betaling geschiedt per “Ideal”-, Creditcard-, PayPal- of vooruitbetaling via bank- of giro en dient te zijn voldaan binnen 8 dagen nadat een bestelling is geplaatst en dus de koopovereenkomst is gesloten bij gebreke waarvan Shop for Covers B.V. gerechtigd is om bij consumenten wettelijke rente, en bij zakelijke afnemers wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

 

4. Levering
4.1 Als de betaling gerealiseerd en door Shop for Covers ontvangen is, wordt uw pakket samengesteld met de artikelen die u hebt besteld. Over het algemeen worden de bestelde artikelen die voor 15.00 uur zijn besteld dezelfde dag nog verstuurd. Bestellingen worden, op het door de klant opgegeven adres, bezorgd door DPD (www.dpd.nl) of UPS.
4.2 Indien u niet thuis bent als de bezorger het opgegeven adres bezoekt, laat deze een bericht achter. Hierop staat vermeld hoe u een nieuwe bezorging kunt inplannen. Na twee mislukte bezorgpogingen wordt uw bestelling naar Shop for Covers B.V. teruggestuurd. Neem in dit geval contact met ons op, dan sturen wij uw bestelling opnieuw naar u toe tegen betaling van de extra verzendkosten.
4.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet, of onvolledig, wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling per e-mail bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
4.4 Shop for Covers B.V. draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens het transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over
4.5 Shop for Covers B.V. is bevoegd om de bestelling te wijzigen indien het aanpassingen betreft die een kwalitatieve, of een verbeterde functionaliteit van het product inhouden. De toepasselijkheid van artikel 7:755 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.        


5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Shop for Covers B.V. totdat u aan al uw    (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.
5.2 Shop for Covers B.V. is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant ter zake van welke verplichting dan ook in gebreke is, de artikelen die het eigendom van Shop for Covers B.V. zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

 

6. Retourrecht
6.1 Indien de klant een ongebruikt/onbeschadigd/onbevuild artikel wil retourneren, dan kan dit door binnen 365 dagen na ontvangst uw retouraanmelding te sturen aan info@shopforcovers.com. U krijgt vervolgens instructies om het ongemonteerde en onbeschadigde artikel met alle originele labels aan het artikel in de originele, onbeschadigde verpakking terug te sturen naar:

Shop for Covers B.V.
Talhoutweg 7
8171 MB
Vaassen


De klant heeft de mogelijkheid om het product te uit de verpakking te halen, te bekijken, te beoordelen en te passen waarbij geen schade of gebruikssporen mogen ontstaan. Kortom u mag het product uitproberen zoals u ook in een winkel zou doen.

Uitgesloten van retouren:

 1. Op verzoek van de klant gepersonaliseerde artikelen zoals bedrukte artikelen of op maat gemaakte artikelen.
 2. In gebruik genomen artikelen met zichtbare gebruikssporen.
 3. Sale artikelen, sterke afgeprijsde artikelen vanwege een outlet aanbieding of een gelimiteerde aanbieding (limited deal).
 4. Goederen die langer dan 365 dagen in bezit van de klant zijn.
 5. Installatie-, inbouw- en montagekosten.
 6. Kosten voor een bijzondere verzendoptie zoals avondbezorging, weekendbezorging of tijdvaklevering.

6.2 Shop for Covers B.V. dient voorafgaand aan de retourzending per e-mail op de hoogte gesteld te worden van de zending bij gebreke waarvan de ontvangst van de zending geweigerd zal worden. Het e-mailadres is: info@shopforcovers.com
6.3 Shop for Covers B.V. betaalt binnen 5 dagen na ontvangst van uw retourzending het aankoopbedrag minus de verzendkosten terug. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel komen voor uw eigen rekening en mogen in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag.
6.4 Ongefrankeerde zendingen nemen wij niet in ontvangst.
6.5 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Shop for Covers BV in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Shop for Covers BV over.
6.6 Bij een annulering van de op maat gemaakte Custom Cover hoes, terwijl deze al in productie is, geldt een aanbetaling van 50% die niet gecrediteerd wordt.
6.7 Een bevuilde, zichtbaar gebruikte of beschadigde hoes zal Shop for Covers niet retour mogen nemen.
6.8 Verkleuring van de hoes is geen reden van retour of garantie en zal Shop for Covers niet retour mogen nemen.
6.9 SALE-artikelen, die dus in de opruiming zijn, mogen niet geretourneerd worden met restitutie van het aankoopbedrag. Deze SALE-artikelen mogen uitsluitend geruild worden voor een artikel met een gelijkwaardige prijs of voor een artikel met een hogere prijs met bijbetaling.

 

7. Aansprakelijkheid en garanties
7.1 Shop for Covers B.V. is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, eventuele onjuiste vermeldingen in de website en/of druk -en zetfouten op promotiemateriaal, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.                                7.2 Shop for Covers B.V. geeft geen garanties over de inhoud en werking van de website. Shop for Covers B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken in deze website, problemen met het oproepen en bestellen van artikelen.
7.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Shop for Covers B.V. of personen waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe aangetoonde schade aan personen of zaken, waaronder gegevensverlies niet wordt begrepen.
7.4 Shop for Covers B.V. is niet aansprakelijk voor (indirecte) schades die ontstaan tijdens gebruik van onze producten. Bij redelijkerwijs 'normaal gebruik' en volgens de afgegeven voorschriften brengen de producten geen schade toe.
7.5 Garantie wordt afgegeven op:

 1. Kapotte stiknaden, bij normaal gebruik (2 jaar)
 2. Loslatende seals (2 jaar)
 3. Ademende vermogen, werking membraam (5 jaar)
 4. Defecte tas, rits en hengels uitgesloten (2 jaar)
 5. UV-werendheid (2 jaar)
 6. Bedrukking (2 jaar)

7.6 Garantie wordt niet afgegeven op:

 1. Beschadigingen door toedracht foutief of onkundig gebruik
 2. Waterafstotendheid, hiervoor zal de hoes door de klant periodiek behandeld moeten worden volgens de door Shop for Covers B.V. bepaalde onderhoudsinstructie.
 3. Rits en hengsels van de tas.

 

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in art. 6:75 BW verstaan: Buitengewone omstandigheden, zoals onder meer stormschade en andere natuurrampen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen bij derden of overheid, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel in Nederland alsook in het land van de herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Shop for Covers B.V. of de klant, niet, niet deugdelijke of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van Shop for Covers B.V., ex- en /of importverboden of –restricties, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Shop for Covers B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Shop for Covers B.V. overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.       
Shop for Covers B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om de overeenkomst met de klant te ontbinden of om deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmacht situatie is verdwenen.          
8.2 Shop for Covers B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Shop for Covers B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Shop for Covers B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Shop for Covers B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.
8.4 Indien Shop for Covers B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te leveren. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Privacy
9.1 Op de website van Shop for Covers B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook mogen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.
9.2 Wij hanteren bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Shop for Covers B.V. gebruikt de gegevens van de klant slechts voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.
9.3 Shop for Covers B.V. zal in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden. Op eerste verzoek van de klant zullen persoonlijke gegevens van de klant verwijderd worden.


10. Overige bepalingen
10 Op alle overeenkomsten tussen Shop for Covers B.V. en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij zakelijke afnemers is slechts de rechter bevoegd binnen het arrondissement waarin Shop for Covers is gevestigd. Voor consumenten is de relevante rechter in Nederland bevoegd.


11. Bedrukking
11 Onze hoezen kunnen door Shop for Covers B.V. bedrukt worden. Wanneer de klant ervoor kiest de hoes te laten bedrukken, kan deze niet meer door Shop for Covers B.V. retour genomen worden.


Contact:
Shop for Covers B.V.
Talhoutweg 7
8171 MB
Vaassen


Openingstijden winkel:
Ma t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur

Openingstijden klantenservice:
Tel.: +31(0)85 0185 042 (maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Bij geen gehoor door drukte adviseren wij om een mail te sturen naar: info@shopforcovers.com.
KVK nummer: 72098384
BTW nummer: NL858985184B01
IBAN: NL07RABO0331633035
BIC: RABONL2U

Trustpilot

We will automatically redirect you to our International English store.